Katarzyna Helińska
Katarzyna Helińska jest jednym z dwóch wspólników założycieli kancelarii K. Helińska i Wspólnicy, zajmuje się świadczeniem usług doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych w Polsce.
Jest absolwentką wydziału prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i radcą prawnym. Brała udział w wielu szkoleniach i kursach zawodowych, m.in. w niemieckich kancelariach prawnych w Bonn i Berlinie.
Uczestniczyła w wielu seminariach w Polsce i Niemczech na temat prawno-podatkowych aspektów inwestycji realizowanych w Polsce.
Poprzednio pracowała jako radca prawny w kancelarii prawnej D. Janczak i Wspólnicy stowarzyszonej z Ernst & Young, w biurze regionalnym w Szczecinie. W Ernst & Young oraz kancelarii D. Janczak i Wspólnicy pracowała do połowy roku 2001, gdzie prowadziła badania due diligence w zakresie prawa i podatków. Ponadto, aktywnie uczestniczyła w realizacji zleceń dotyczących własności intelektualnej. Obecnie z pozytywnym skutkiem prowadzi sparwy cywilne i administracyjne dotyczące m.in. procesów inwestycyjnych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu obrotu nieruchomościami i realizacji inwestycji, prawa handlowego i cywilnego oraz w prawnych aspektach restrukturyzacji. Katarzyna Helińska ma duże doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług na rzecz klientów polskich, wielonarodowych i międzynarodowych, m.in. dla grupy Roca.

Jej doświadczenia obejmują m.in.:

  • postępowania cywilne i administracyjne,
  • rejestrację znaków towarowych w Polsce i zagranicą,
  • zakładanie i restrukturyzację spółek (i ich grup),
  • badania typu due diligence na rzecz inwestorów zagranicznych w Polsce,
  • prowadzenie negocjacji prawnych i sporządzanie umów handlowych.
Posługuje się biegle językiem niemieckim i angielskim.

Piotr Heliński
Piotr Heliński jest drugim wspólnikiem założycielem kancelarii prawnej K. Helińska i Wspólnicy i specjalistą w zakresie prawa i podatków. Ma doświadczenie w zakresie świadczenia usług na rzecz inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych w Polsce.
Jest absolwentem wydziału prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Uczestniczył w wielu specjalistycznych kursach i szkoleniach zawodowych dotyczących kwestii podatkowych, m.in. planowania podatkowego na poziomie krajowym i międzynarodowym. Brał udział i współorganizował wiele seminariów na temat podatkowych aspektów inwestycji w Polsce, m.in. inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych. Jest współautorem wielu publikacji na tematy podatkowe. Jego znajomość języka angielskiego została potwierdzona egzaminem przeprowadzonym przez Scottisch Board of Education w Wielkiej Brytanii.
Poprzednio pracował jako menedżer w dziale doradztwa podatkowego Ernst & Young, w biurze regionalnym w Szczecinie. W Ernst & Young pracował do połowy roku 2001, gdzie zajmował się realizacją projektów due diligence i planowania podatkowego.
Specjalizuje się w sprawach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych i planowaniem podatkowym. Piotr Heliński ma duże doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług na rzecz klientów wielonarodowych i międzynarodowych, w tym dla grup Bittburger i Roca.

Jego doświadczenia obejmują m.in.:

  • krajowe i międzynarodowe planowanie podatkowe,
  • zakładanie i restrukturyzację spółek (i ich grup), w tym związane z nimi kwestie podatkowe,
  • badania typu due diligence w zakresie podatków na rzecz inwestorów zagranicznych w Polsce.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Magdalena Piasecka
Radca prawny

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończyła także studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na kierunku Pośrednictwo i Zarządzanie
Nieruchomościami oraz Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw.

Współpracownik Kancelarii od 2007 roku.

Magdalena Piasecka zajmuje sie obsluga podmiotow gospodarczych roznych branz we wszystkich aspektach ich dzialalnosci, a takze sprawami zwiazanymi z obrotem i gospodarka nieruchomosciami.

Specjalizuje sie w prawie cywilnym i handlowym a takze ma bogate doswiadczenie z zakresu prawa pracy.

Paulina Wiśniewska
Radca prawny

Dołączyła do Kancelarii K. Helińska i Wspólnicy Sp. k. w 2010 roku, zaraz po ukończeniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W tym samym roku rozpoczęła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Dnia 5 lipca 2013 roku złożyła ślubowanie i uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Paulina Wiśniewska specjalizuje się w krajowym oraz międzynarodowym prawie przewozowym. Posiada doświadczenie w dziedzinie prawa handlowego, gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej. Bierze czynny udział w rejestracji podmiotów gospodarczych, w ich bieżącej obsłudze prawnej, windykacji dłużników oraz reprezentacji przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Anna Leśnik
Radca prawny

W 2009 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z wynikiem bardzo dobrym i tytułem najlepszego absolwenta. W latach 2010 - 2013 r. odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie i jednocześnie zdobywała doświadczenie zawodowe w szczecińskich kancelariach adwokackich i radcowskich. W marcu 2013 r. złożyła egzamin radcowski i uzyskała tytuł radcy prawnego. W latach 2011-2013 była zatrudniona w Kancelarii .Ambrożuk, Dąbrowski, Wesołowski . Radcowie Prawni. Spółka Partnerska. Współpracę z Kancelarią .K. Helińska i Wspólnicy Sp. k.. rozpoczęła w czerwcu 2013 r.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym (także rodzinnym i opiekuńczym) oraz prawie pracy. Zajmuje się również krajowym i międzynarodowym prawem przewozowym. Posiada doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań z tytułu szkód za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (na gruncie ustawy lutowej oraz rozdziału 58 k.p.k.) oraz odszkodowań z tytułu poniesionych szkód medycznych.

W jej kręgu zainteresowań znajdują się także alternatywne sposoby rozstrzygania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji. Nadto pasjonuje ją wykładnia przepisów prawa, której poświęciła pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. M. Zielińskiego w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Posiada publikacje w czasopismach prawniczych. Aktywnie uczestniczy w popularyzowaniu wiedzy prawniczej wśród uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Biegle włada językiem angielskim (także prawniczym). Posługuje się językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym.